ENERGIA BIERNA
KIELCE

JAK MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ?
Pierwszym krokiem jaki należy uczynić w celu wyeliminowania opłat za energię bierną jest przeanalizowanie rachunków otrzymywanych z Zakładów Energetycznych rozliczających sprzedaż energii elektrycznej dla zakładu.
Z rachunków należy zsumować opłaty za energię bierną

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI